Dossier constructies

Varianten op Google Adsense?

10 november 2011

Google Adsense In feite kun je google adsense ook inzetten als een bron van slimme financiering. Wat houdt Google Adsense in? Het aanbod is dat je een deel van je website ter [...]

Alternatief geldsysteem

13 oktober 2011

De laatste tijd hoor ik weer meer over locale valuta. 25 jaar geleden ben ik dat ook al eens tegengekomen. Is dit een serieuze ontwikkeling? Een ontwikkeling die in tijden [...]

Verdienmogelijkheden (10): garantiefonds

9 september 2011

Dit is wederom een interessante en mogelijk nieuwe manier om denken over lange termijn rentabiliteit op gang te brengen. Het klassieke dilemma bij bouwen en wonen (in relatie [...]

Verdienmogelijkheden (8): erfpacht

23 augustus 2011

Dit is een verdienmogelijkheid die aparte behandeling en verdieping verdient. Ik kan niet alle consequenties overzien. Het idee is dat je niet de nieuwe eigenaar van grond [...]

Opdrachtgeverschap, aanbesteding

21 juni 2011

Bij het werken aan een duurzame ontwikkeling in de bouw en bij ruimtelijke ontwikkelingen is een belangrijke rol weggelegd voor opdrachtgevers. Wie betaalt bepaalt en een [...]
1 2 3