SF

Blogs die kern van oude slimmefinanciering vormen

Verdienmogelijkheden (10): garantiefonds

9 september 2011

Dit is wederom een interessante en mogelijk nieuwe manier om denken over lange termijn rentabiliteit op gang te brengen. Het klassieke dilemma bij bouwen en wonen (in relatie [...]

Toekomstwaarde nu!

24 augustus 2011

 In juni 2011 is door Agentschap NL de publicatie “Toekomstwaarde nu! Duurzaamheid verzilveren in gebiedsontwikkeling” uitgegeven (hier te downloaden). De publicatie [...]

Verdienmogelijkheden (8): erfpacht

23 augustus 2011

Dit is een verdienmogelijkheid die aparte behandeling en verdieping verdient. Ik kan niet alle consequenties overzien. Het idee is dat je niet de nieuwe eigenaar van grond [...]

MKBA in duurzame gebiedsontwikkeling

12 juli 2011

Deze rapportage is opgesteld in opdracht van het RVOB, Rijks Vastgoed en OntwikkelingsBedrijf. Aanleiding is de constatering dat duurzame doelstellingen en ambities vaak niet [...]

Verdienmogelijkheden (4): cultuur

1 juli 2011

Met deze verdienmogelijkheid wordt bedoeld het betrekken van de kansen die kunst en cultuur biedt bij de gebouwde omgeving. Kunst en cultuur kunnen een (economische) bijdrage [...]
1 19 20 21 22 23