SF

Blogs die kern van oude slimmefinanciering vormen

Verdienmogelijkheden (3): bouw

29 juni 2011

Met de verdienfactor ‘bouw’ wordt hier bedoeld dat door verdere ketenintegratie voor, tijdens en na de bouw kosten kunnen worden bespaard bij gelijkblijvende of [...]

Kosten en baten van duurzaam bouwen

28 juni 2011

Ik werd bij een project gevraagd om iets te schrijven over de haalbaarheid van hoge ambities voor duurzaam bouwen (woningbouw). Veel barrières zijn er niet, technisch is het [...]

Waarde van een museum

27 juni 2011

Een link naar een interessante studie over de waarde van onze Nederlandse musea. De titel is ‘De schat van de stad’ met als ondertitel ‘Welvaartseffecten [...]

Kostenverlaging van zonnepanelen

22 juni 2011

Martin Bakker wijst ons op een interessant artikel (dank daarvoor) dat zeker een link heeft met slimme financiering. Het is afkomstig van het al jaren toonaangevende Rocky [...]

Verdienmogelijkheden (1): beheer

21 juni 2011

Deel 1 van het 29-delige feuilleton over verdienmogelijkheden. De nummering is alfabetisch en beheer is de eerstgenoemde mogelijkheid. Beheer is een klassieker. Ik wil hem [...]

Routekaart Slimme Financiering

16 juni 2011

Op basis van een een eerder artikel van Rudy heb ik een routekaart slimme financiering gemaakt. Niet zozeer een routekaart die laat zien hoe slimme financiering werkt, maar [...]

Slim financieren duurzame energie

6 juni 2011

Recent is vanuit het IPO een brochure gepubliceerd over de slimme financiering van duurzame energie. De financiering staat centraal, hoe kan je als overheid helpen bij de [...]
1 20 21 22 23