Dienst Landelijk gebied

De organisatie en de vraag

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) begeleidt gebiedsprocessen in de provincies. Bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe ecologische verbindingen en de inrichting van nieuwe natuurgebieden. De projectleiders van deze projecten komen uit de ruimtelijke en de natuurhoek en hebben over het algemeen weinig financiële bagage. DLG heeft ons gevraagd een workshop te organiseren waarin de projectleiders leren een project op financiële aspecten te analyseren. Daarnaast had DLG de wens tijdens de workshop met concrete casussen aan de slag te gaan. Na de eerste workshop in 2012 hebben we workshop nog twee keer gegeven. Inmiddels bestaat DLG niet meer, begin 2015 is de organisatie opgegaan in de provincies.ScreenShot301

Onze aanpak

De eerste stap bij zo'n workshop is een gesprek met de opdrachtgever, we willen weten wat het doel is, wie er in de zaal zitten, waarom ze meedoen en wat de opdrachtgever met de workshop wil bereiken. Na deze intake zijn we aan de slag gegaan met de presentatie en de casussen. Centraal in deze presentatie stond onze beslisboom. Door de beslisboom te doorlopen ontstaat structuur in de vraagstelling. Andere zaken als verdienmodellen, financieringsconstructies, belanghebbenden etc. komen dan vanzelf aan bod. We hebben uitgebreid stilgestaan bij het begrip rendement, omdat je ook van projecten op het gebied van natuur mag verwachten dat ze rendement hebben. Dat rendement hoeft niet alleen om geld te gaan, het kan ook om gerealiseerde natuurwaarden gaan.

Naast het voorbereiden van de presentatie hebben we de aangeleverde casussen doorgenomen. Eén casus hebben we gebruikt om plenair de beslisboom toe te passen, daarna is dit in groepen voor de andere casussen herhaald.

Tijdens deze workshop hebben wij heel bewust twee rollen op ons genomen. Ten eerste de rol van docent, we geven een presentatie, leggen de materie uit en nemen de deelnemers aan de hand bij het analyseren van hun casus. Als tweede spelen we de rol van kritische buitenstaander, vergelijkbaar met de oppositie in de politiek, een onderzoeksjournalist of een kritische burger. We zagen de deelnemers dus even door over de casus, waarom is dit belangrijk? Wie zit er op te wachten? Kan dit niet anders, goedkoper? etc. Dit is nuttig omdat we vaak zien dat een project na verloop van tijd een eigen leven gaat leiden. Het oorspronkelijke doel is wat uit het oog geraakt en de oplossing staat (meestal: onbewust) centraal. Dat hoeft niet erg te zijn, maar je moet wel steeds kritisch blijven kijken of deze oplossing nog steeds een bijdrage levert aan het doel. Onze kritische houding is in het begin even wennen maar wordt uiteindelijk zeer gewaardeerd en leidt tot nieuwe oplossingen.

Het eindresultaat

Bij dit soort workshops zien we vaak in het begin bij een aantal mensen als eerste reactie, "ja maar dat weet ik al, zo doe ik het al". Wij zien het als een compliment dat we er in slagen de materie zo te brengen dat iedereen direct de vertaling naar het eigen werk kan maken. Wij gaan dus onverstoorbaar door. Gaandeweg volgt meer verdieping en als we het toepassen op een casus blijken er veel nieuwe inzichten te ontstaan. Aan het eind waren ook de critici van het begin enthousiast en gingen de deelnemers naar huis met een aantal nieuwe instrumenten en met een aantal cruciale vragen die zij moeten beantwoorden voordat zij het financieringsprobleem op kunnen lossen. Hieronder hebben we een aantal sheets uit de presentatie opgenomen. Vergelijkbare workshops hebben we de afgelopen jaren gehouden voor onder andere de Milieudienst Rijnmond, de carrousel ondergrond en Hogescholen (Inholland, NHTV, CAH Vilentum).

Dia8

Dia7

Dia5

Dia12