Wie zijn wij?

07c39140bda57c

Het team Slimme Financiering bestaat uit Rudy van Stratum en Stijn van Liefland. Rudy is econoom, Stijn milieukundige. Allebei hebben we ons gedurende onze carrière verder ontwikkeld. In 2008 kruisten onze wegen en sindsdien werken we regelmatig samen. Eén van de resultaten van deze samenwerking is de website slimmefinanciering.nl. In onze projecten constateren we vaak dat er er te weinig of te laat aandacht is voor de financiële kant. Wij zetten ons in om dit te veranderen. Door het ontwikkelen van instrumenten, het ontsluiten van informatie en het ontrafelen van financiële constructies helpen wij bij het realiseren van projecten. Ga verder naar beneden om meer te lezen over Rudy en Stijn, bekijk een korte presentatie over onze werkwijze of lees verder over de diensten die wij kunnen leveren.

Dr. Rudy van Stratum

Is van huis uit (financieel) econoom. Hij heeft ongeveer 10 jaar gewerkt als wetenschapper en onderzoeker, onder andere aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het Centraal Planbureau in Den Haag. Daarna heeft hij ruim 10 jaar gewerkt in diverse management- en directiefuncties in het bedrijfsleven. Sinds 2006 is hij werkzaam als zelfstandig organisatie-adviseur. Hij doet dat onder de vlag van zijn eigen bureau Stratum Strategie (www.stratumstrategie.nl) maar werkt voortdurend in wisselende coalities van andere (zelfstandige) experts. Een rode draad in het werk van Rudy is een bijdrage leveren in het bereiken van een hogere efficiency in organisaties. Maar dan wel efficiency gekoppeld aan de langere termijn doelstellingen en visie van de organisatie. En hier legt hij als econoom ook de relatie met duurzaamheid. Duurzaamheid is met gezond verstand nadenken over de doelen en hoe je die wilt bereiken zonder dat je daarbij je problemen afwentelt op anderen of op de toekomst. Rudy werkt zowel voor bedrijven als overheden. Sinds 2006 is hij als MGA-expert en proces-begeleider betrokken bij diverse duurzaamheidstrajecten van provincies en gemeenten. Vaak gaat het hier om complexere besluitvormingstrajecten waar meerdere belanghebbenden bij zijn betrokken.


www.stratumstrategie.nl

LinkedIn

 

 

Ir. Stijn van Liefland

Startte zijn carrièrre als milieukundige. Hij heeft ruim tien jaar verschillende functies gehad in het onderwijs, de advieswereld en bij de overheid. Daarna is hij in 2004 gestart met LieflandMilieu. Dit bedrijf richt zich op de vraag hoe we milieu en duurzame ontwikkeling een plek kunnen geven in andere beleidsterreinen. Vaak gaat het daarbij over de ruimtelijke ordening. Stijn helpt organisaties bij het bepalen van hun ambities, het communiceren van hun ambities en het realiseren van deze ambities. Een praktische vertaling van (soms vage) ideeën, visies en ambities in bruikbare instrumenten voor het verdere proces staat hierbij centraal. Omdat financiering vrijwel altijd van belang is bij het realiseren van ambities is Stijn zich daar de laatste jaren verder in gaan verdiepen.

Stijn is goed in het aanbrengen van structuur. Bij de start van een project is het vaak een “chaos” van feiten, meningen, plannen, ideeën en wensen. Stijn brengt hier structuur in aan en dat leidt vaak tot nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor verduurzaming.  Als extra meerwaarde kan hij problemen, plannen en oplossingen visualiseren in schema’s en modellen.


www.lieflandmilieu.nl

LinkedIn