Wat doen wij?

Diensten

Onze diensten hebben we in een aantal infographics (in de vorm van vijf ‘productbladen’) samengevat. Kijk dus eerst hier. Of bezoek onze pagina waar we een aantal voorbeeldprojecten beschrijven.

Praktisch, t.b.v. projecten:

 • Verkenning en analyse van probleem
 • Enquête / interviews onder stakeholders en belanghebbenden
 • Opstellen haalbaarheidsanalyse en bussinescase
 • Second opinion of financiële quickscan

Strategisch, t.b.v. beleid, organisaties en transities:

 • Strategie in kaart brengen en visualiseren
 • Verhelderen, structureren en visualiseren van financiële vraagstukken
 • Verzorgen van cursus, workshop of lezing

Projecten

Vanuit slimme financiering zijn recent de volgende projecten uitgevoerd:

 • Bijdrage regeringsadvies over Europa.
 • Bijdrage regeringsadvies over wonen.
 • Bijdrage regeringsadvies over leegstand kantoren.
 • Ontwerpen en visualiseren selectietraject subsidieaanvragen.
 • Onderzoek nieuwe verdienmodellen onderwijs.
 • Visualiseren onderzoeksstrategie kennisinstelling.
 • Visualiseren rendementsverbetering (psychologisch) adviesbureau.
 • Verdienmodellen groen en landschap. Project in opdracht van InnovatieNetwerk
 • Leefomgevingskwaliteit zonder groei. Project in opdracht van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
 • Wie verdient er aan bouwgrond? Infographic in opdracht van InnovatieNetwerk.
 • Diverse workshops Slimme Financiering, rendement, MKBA etc
 • Visualisatie van strategie en aanpak Mijn Mooi Brabant, voor provincie Noord-Brabant

pbquickscan13012014pbonderzoek13012014pbvisualisatie10012014pbworkshops10012014pbtegendenken13012014