Voorbeeldprojecten

MMB tijdlijn 23042012-01

ScreenShot262

ScreenShot253

ScreenShot298

Dia7

Mijn Mooi Brabant

Ontwerpen van een strategie voor initiatieven die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit

Infographic grondwaarde

Visualiseren van wie er verdient aan grond

Wonen in verandering

Ondersteuning onderzoek met visualisaties (Rli-rapport ‘Wonen in verandering’)

Uitlijnen van organisatie

Adviestraject om interne organisatie en diverse gebruikte instrumenten in onderling samenhang te visualiseren

Dienst Landelijk Gebied

Projectleiders leren (tegen-) denken in termen van geld, waarde en financiering.

Dienst Landelijk Gebied

Projectleiders leren (tegen-) denken in termen van geld, waarde en financiering.