Infographic grondwaarde

De organisatie en de vraag

Het innovatienetwerk is een netwerkorganisatie die staat voor grensverleggende vernieuwing in de agribusiness, voeding en groene ruimte (overgeschreven van hieronder ..).

ScreenShot275

Regelmatig publiceert Innovatienetwerk rapporten naar aanleiding van lopende projecten. Het rapport waar wij  bij betrokken waren ging over grondbeleid in relatie tot duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Al snel werd duidelijk dat de economie van grondprijzen (van agrarisch bestemming naar bouwbestemming) een dominante rol speelt. Velen ervaren de economie van (het totstand komen van) grondprijzen als ingewikkeld en verwarrend. De vraag aan ons was een infographic te maken met als titel 'Wie verdient er aan bouwgrond'.

ScreenShot276

Onze aanpak

De aanpak bestond uit een aantal stappen. We krijgen het voorlopige rapport te lezen inclusief een aantal bijbehorende bronnen. Stijn en Rudy zijn op basis van deze stukken eerste schetsen gaan maken. Waar gaat het hier om? Wat is de kern van grond en prijsvorming daarvan? En, wat daarvan is van belang in relatie tot de vraag van Innovatienetwerk. Op basis van die eerste schetsen (zie hieronder) hebben we enkele verkennende ruwe infographics gemaakt. In een workshop met de auteurs van het rapport en de projectleiding van Innovatienetwerk hebben we deze infographics besproken. Deze discussie leidde tot feedback en nieuwe inzichten waarmee we weer aan de gang konden. De volgende (tweede) bijeenkomst was bedoeld om de definitieve infographic te kiezen waarbij ook de puntjes op de i werden gezet.

Opvallend (in onze ervaring) is dat het hier niet om een lineair proces gaat. Je zou verwachten dat je op basis van het (concept) rapport een mooie definitieve infographic maakt en dat die vervolgens in het definitieve rapport terecht komt. De praktijk is echter dat de eerste ruwe schetsen van de mogelijke infographics bij de auteurs tot nieuwe vragen leiden. Deze vragen zijn voor de samenstellers van het rapport vaak aanleiding het rapport op onderdelen te wijzigen of te herschrijven. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen rapport en infographic(s) en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De moraal is wat ons betreft dan ook dat het niet (alleen) om de infographic draait. De infographic is ook een metafoor die toetst op de duidelijkheid van de voorliggende tekst en die nieuwe aanscherpende vragen oproept. Daarmee is de inforgraphic zowel een middel als een doel.

Het eindresultaat

Het eindresultaat is verwerkt in het verbeterde definitieve rapport. De losse infographic is te vinden op de site van Innovatienetwerk. Later hebben we diverse blogs geschreven over de zogenaamde residuele grondwaarde (zie bijvoorbeeld deze blog).

Hieronder krijgt u een idee van de 'genese' van de infographic, van ruwe schetsen tot tussenversie tot oplevering (rechts onderin).

tijdlijn grondwaarde

sankey 2

ScreenShot259

ScreenShot260

ScreenShot261

grondwaarde variant groen-01