Zelf rendement berekenen

Op deze pagina kunt u het rendement van een investering in energiebesparende maatregelen berekenen. We gaan uitsluitend in op het financieel rendement, zaken als comfort, imago en wat al niet meer laten we buiten beschouwing. Vul hieronder de gegevens in omlijnde cellen. NB moet even laden en werkt helaas nog slecht in android.


Onderaan worden de resultaten gegeven in het door u gekozen jaar. Een positief getal is blauw een negatief getal rood. Kort door de bocht, hoe hoger het getal hoe hoger het financieel rendement van de gekozen maatregelen bij de gekozen investeringsvorm. Bij een rood getal is het rendement dus negatief. Lees hieronder meer over:

 • Waarom we deze rekentool gemaakt hebben
 • Het invullen
 • Het interpreteren van de resultaten

 

Achtergrond

Deze site gaat over rendement en duurzaamheid. Vaak zijn wij kritisch over het gemak waarmee in de media (of op bijeenkomsten) wordt gesteld dat zo’n duurzame maatregel ‘goed is voor je portemonnee’. Kijk bijvoorbeeld eens op deze site. Hier staat te lezen:

rendement berekenenU bent een dief van uw eigen portemonnee als u nu niet in een energiebesparende maatregel investeert. Maar is dat ook zo? En hoeveel mag u dan investeren? En met eigen geld of met geleend geld?

Er zijn wel tools die u helpen bij de afweging, bijvoorbeeld deze. Maar we hebben er niet eentje gevonden die voldoet aan onze maatstaven.

Wat u in moet vullen

Okay, dan moeten we zelf maar iets gaan maken. Met deze tool kunt u zelf aan de slag. Op een manier die eerlijke antwoorden geeft.

Stel u wilt € 22.000 investeren in zonnepanelen, isolatie en nog wat zaken. De belofte is dat uw huidige energierekening van € 2.000 geheel zal verdwijnen. U wordt met andere woorden: energieneutraal, energienota-nul. Is dat iets? U dient dan te weten:

 • Welke rente krijg ik op een spaarrekening (als ik eigen geld heb)?
 • Welke rente moet ik betalen als ik ga lenen (eventuele fiscale voordelen mogen hier vanaf)?
 • Met welk percentage gaat volgens u de komende jaren de energieprijs stijgen?
 • En wat vindt u een passende planningshorizon? In hoeveel tijd wilt u uw geld terug verdienen?

 

De uitkomst bevat drie financiële grootheden:

 • Wat gebeurt er als u niets doet? Hoeveel armer of rijker bent u dan na afloop van de door u gekozen horizon? Noem dit even het basis-scenario. De berekening laat zien met welk bedrag uw eigen geld ter grootte van de benodigde investering zou zijn toegenomen.
 • Dan: wat is het resultaat als u uw spaargeld (ter hoogte van de investeringssom) zou spenderen aan de energiebesparende maatregelen? Hoeveel armer of rijker zou u dan zijn na afloop van de horizon?
 • En tenslotte: stel u heeft helemaal geen eigen geld, is het dan zinnig om te lenen voor de investering? Het resultaat laat zien hoeveel armer of rijker u bent na afloop van de horizon. Een eventuele restschuld en tussentijdse rentebetalingen worden allemaal netjes meegenomen.

 

Hoogste getal wint

Het hoogste getal van deze drie mogelijkheden staat voor de beste keuze. Nogmaals: puur vanuit een financieel-economisch perspectief. Misschien heeft u wel meer plezier of gemak van de maatregelen en wilt u ondanks de magere financiële resultaten toch aan de slag met duurzaamheid.

Er zit een hele wereld achter de getallen. Schroomt u niet om uw vragen hier te stellen. Wij zullen hieronder dan aanvullende toelichting verschaffen.

Rudy van Stratum

Stijn van Liefland

 

10 gedachten over “Zelf rendement berekenen

 1. slimfinbeheer Bericht auteur

  Wat zijn redelijke aannames als ik zelf getallen ga invullen?

  – Op een spaarrekening krijg je tegenwoordig niet veel rente meer. En je moet er vaak ook nog belasting over betalen. Neem bijvoorbeeld 1% of 2%. Hoe lager u deze spaarrente neemt hoe minder ‘niets doen’ oplevert natuurlijk.

  – De rente op een lening is altijd hoger dan op een spaarrekening. Dat zijn nu eenmaal de wetten van ons financiële systeem. Zelfs nu betaalt u voor een lening soms wel 6% of meer. Maar als het gaat om een hypothecaire lening en aftrek dan kan dat getal flink lager uitvallen. Neem hier bijvoorbeeld 5%. Hoe hoger deze rente, hoe slechter het alternatief van geld lenen uitpakt en hoe groter de kans dat u met een restschuld blijft zitten.

  – De stijging van de energieprijs in de komende jaren. Volgens sommigen zal de energieprijs flink stijgen de komende jaren. Een getal van 5% stijging per jaar is niet uitgesloten. Als we naar de stijging van de laatste paar jaar kijken dan valt het weer mee. Hoe hoger u dit getal kiest hoe sneller een investering zal lonen!

  – De investering: dat is gewoon de rekening die u moet betalen bij de leverancier van de spullen inclusief BTW en arbeidsloon. Doet u veel zelf dan valt de rekening natuurlijk lager uit. Vaak geldt ook dat bij een beperkte set maatregelen en dus een kleinere investering het rendement toeneemt.

  – De jaarbesparing. Vraagt u dat ook na bij uw leverancier of installateur. Wat betaalt u nu per maand aan electra en gas? Dat kunt u zien op uw afschriften. En wat gaat u zodadelijk betalen? Het verschil tussen oud en nieuw bepaalt uw besparing. De gemiddelde nota in Nederland ligt ongeveer rond de € 150 per maand, dus een kleine € 2.000 per jaar.

  – De planningshorizon. Wat is redelijk? Kiezen van een termijn van 5 of zelfs 10 jaar is vaak niet reëel. Een termijn van 30 jaar is weer aan de hoge kant, maar soms is daar iets voor te zeggen. Ga praktisch uit van een termijn van 15 of wellicht 20 jaar. Hoe korter de horizon hoe lastiger het wordt de investering terug te verdienen.

 2. slimfinbeheer Bericht auteur

  Hoe zit dat als ik geld leen? Hoe wordt dat verwerkt in de berekening?

  Het uitgangspunt is dat u nimmer meer gaat betalen per maand dan u nu doet. Dus als u nu € 150 in de maand kwijt bent aan energie en in de nieuwe situatie bent u bijvoorbeeld energieneutraal: dan kun je per maand maximaal die € 150 besparing uitgeven. Eerst betaal je de rente van dat bedrag. Van het restant ga je dan langzaamaan aflossen op de hoofdsom. Soms is de rente zo hoog dat je niet aan aflossen toekomt en de schuld alleen maar hoger wordt.

 3. slimfinbeheer Bericht auteur

  Waarschuwingen?

  Let op: dit is slechts een hulpmiddel! De resultaten hangen helemaal af van wat je erin stopt. Of de energieprijs echt gaat stijgen of gaat dalen? Niemand weet dat zeker. Of de beloofde besparing écht wordt waargemaakt? Idem dito.

  Ook zijn eventuele reparatiekosten of verzekeringen voor de installaties niet meegenomen. De échte kosten kunnen dus hoger uitvallen.

  En misschien worden zonnepanelen de komende jaren wel goedkoper of komen hele andere oplossingen in beeld?

 4. slimfinbeheer Bericht auteur

  Een hogere verkoopprijs?

  We houden geen rekening met een hogere waarde van het huis als u investeert in duurzaamheid. Is dat terecht? Waarschijnlijk niet. Een huis zal iets meer waard worden (niet het hele bedrag!) maar dat hangt af van de horizon. Of misschien wordt uw huis wel sneller verkocht?

  Principieel is een mogelijk hogere restwaarde van een andere orde. Een waarde is geen echt financieel bedrag dat op uw bankafschrift terecht komt. Wij kiezen dus voor een conservatieve benadering en nemen de hogere verkoopwaarde niet mee. Maar het staat u vrij om zelf een bedrag bovenop de hier genoemde uitkomsten te plaatsen.

 5. slimfinbeheer Bericht auteur

  Wat als de rente verandert?

  Het viel ons op dat alle verhalen over rendement uitgaan van een vaste rente en een stijgende energieprijs. “De rente is nu historisch laag, dus moet je investeren” lazen wij ergens. Maar, als de rente historisch laag is, dan is de kans groot dat de rente gaat stijgen. Met andere woorden net als de energieprijs is ook de rente niet constant. We hebben dit niet in het model verwerkt. Maar je kunt dit ondervangen door een iets hogere rente te nemen, die je dan als een gemiddelde over de periode ziet.

 6. slimfinbeheer Bericht auteur

  Leuke test-casus: de rente op sparen en die op lenen zijn aan elkaar gelijk en 0%

  Wat zouden we dan als uitkomst verwachten? Dat de uitkomsten van lenen en eigen geld aan elkaar gelijk zijn. En dat er geen voor- of nadeel is van ‘niets doen’.

  ‘Niets doen’ bij een rente van 0% betekent immers dat je bankrekening constant blijft. Dus ook op het einde van de planningshorizon is sprake van hetzelfde bedrag. Geen verandering is geen voor- of nadeel in Euro’s.

  Gelijke rentes op sparen en lenen betekent dat lenen geen nadelen heeft ten opzichte van sparen. De uitkomsten voor beiden zijn dan ook gelijk. Het saldo is het verschil tussen het totale investeringsbedrag en bij een rente van 0% alle opgetelde jaarbesparingen (die dan geheel als aflossing tellen).

 7. Peter Linders

  Interessante casus!
  Maar nu het volgende! Aanbieders van nul-op-de-meter renovaties leveren een schil-installatie renovatie maatregel, met daarbij de volgende belangrijke uitgangspunten:
  1. de lening loopt via de aanbieder (Mogelijk een Esco ism met een bank)
  2. Binnen afgesproken kaders (energiebundel) leveren ze een garantie dat het product, de energiekosten op nul houden. Risico van energieprijzen wisselingen niet bij de opdrachtgever (particulier).
  3. De financiering is op basis van de maatregel met garantie en niet op basis van inkomen (stel dat dat is toegestaan!!).
  4. In de verantwoording van het aanbod, kapitaliseren de aanbieders het mindere onderhoud en materiaalvervanging! Afspraken die gemaakt worden met toeleveranciers. (Iets tussen aanbieder en zijn toeleveranciers).
  5. Aanbod gaat €45k kosten incl. BTW en de particulier gaat €180 per maand betalen aan een ESCO.
  6. Deze aanpak goedkeuring heeft vanuit de Rijksoverheid!

  – Wat moeten dan de rente zijn van de lening?
  – Indien consumptief? en indien hypothecair?
  – en de minimale looptijd?
  – Wat zouden de randvoorwaarden moeten zijn, om bovenstaande toch te kunnen aanbieden?

  Mvgr Peter Linders
  Energie Nul73

 8. slimfinbeheer Bericht auteur

  http://www.slimmefinanciering.nl/?attachment_id=3824

  Peter, volgens mij kun je dat uitrekenen met de tool. De lening garandeert zekerheid dus we kunnen gewoon aannemen dat de jaarbesparing 12 x € 180 (€ 2.160) is. De benodigde investering is € 45.000 en dat is meteen het bedrag van de lening. Je kunt nu wat spelen met de input-variabelen. Ik kom op bijgaande berekening uit, zie linkje hierboven.

  Mijn criterium voor wél doen zou zijn: het voordeel moet groter zijn dan ‘niets doen’. Ik neem een bescheiden spaarrente van 1% en een forse energieprijsstijging van 5% per jaar. In dat geval ligt het omslagpunt bij een horizon van 20 jaar en een lage rente van 3%. Dus het zou net kunnen, bijvoorbeeld bij een hypothecaire lening en fiscale aftrek (de rente mag je hier netto nemen). De horizon is wel vrij lang, maar is nog te verdedigen.

  Rudy

 9. slimfinbeheer Bericht auteur

  Het blijkt nog steeds lastig de cijfers goed te lezen. Is de maatregel hierboven nu goed of niet goed?

  1. Een positief getal op de uitkomstenlijn betekent dat de maatregel een positief effect heeft op je vermogen.

  2. Maar positief is niet genoeg. Het moet positiever zijn dan ‘niets doen’. Het gaat dus om ‘relatief postief tov de optie niets doen’.

  3. Je kijkt gewoon naar de volgorde. Hoe hoger het bedrag hoe beter de maatregel. Dus hierboven geldt: het beste is om te investeren met eigen geld, dan met geleend geld en dan komt tenslotte ‘niets doen’ als minste optie.

  Nogmaals: bij de aannames over de rente etc. Die zijn aan de extreme kant (in het voordeel van de te nemen maatregelen). Een robuuste maatregel vereist dat de conclusie ook bij een mindere setting overeind blijft. Als de rente op sparen de komende 10-20 jaar wat omhoog gaat, dan blijft de conclusie niet overeind.

 10. Jos van Hezewijk

  Persoonlijk achtte ik het risico dat binnenkort de overheid/netbeheerder geld gaat vragen voor de levering van energie door zonnepanelen te groot. Bovendien zijn zonnecellen nog lang niet uitontwikkeld, zodat je al over 5 jaar met sterk verouderde zonnepanelen blijft zitten.

  Jos van Hezewijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *