Zelf rendement berekenen

Op deze pagina kunt u het rendement van een investering in energiebesparende maatregelen berekenen. We gaan uitsluitend in op het financieel rendement, zaken als comfort, imago en wat al niet meer laten we buiten beschouwing. Vul hieronder de gegevens in omlijnde cellen. NB moet even laden en werkt helaas nog slecht in android.


Onderaan worden de resultaten gegeven in het door u gekozen jaar. Een positief getal is blauw een negatief getal rood. Kort door de bocht, hoe hoger het getal hoe hoger het financieel rendement van de gekozen maatregelen bij de gekozen investeringsvorm. Bij een rood getal is het rendement dus negatief. Lees hieronder meer over:

  • Waarom we deze rekentool gemaakt hebben
  • Het invullen
  • Het interpreteren van de resultaten

 

Achtergrond

Deze site gaat over rendement en duurzaamheid. Vaak zijn wij kritisch over het gemak waarmee in de media (of op bijeenkomsten) wordt gesteld dat zo’n duurzame maatregel ‘goed is voor je portemonnee’. Kijk bijvoorbeeld eens op deze site. Hier staat te lezen:

rendement berekenenU bent een dief van uw eigen portemonnee als u nu niet in een energiebesparende maatregel investeert. Maar is dat ook zo? En hoeveel mag u dan investeren? En met eigen geld of met geleend geld?

Er zijn wel tools die u helpen bij de afweging, bijvoorbeeld deze. Maar we hebben er niet eentje gevonden die voldoet aan onze maatstaven.

Wat u in moet vullen

Okay, dan moeten we zelf maar iets gaan maken. Met deze tool kunt u zelf aan de slag. Op een manier die eerlijke antwoorden geeft.

Stel u wilt € 22.000 investeren in zonnepanelen, isolatie en nog wat zaken. De belofte is dat uw huidige energierekening van € 2.000 geheel zal verdwijnen. U wordt met andere woorden: energieneutraal, energienota-nul. Is dat iets? U dient dan te weten:

  • Welke rente krijg ik op een spaarrekening (als ik eigen geld heb)?
  • Welke rente moet ik betalen als ik ga lenen (eventuele fiscale voordelen mogen hier vanaf)?
  • Met welk percentage gaat volgens u de komende jaren de energieprijs stijgen?
  • En wat vindt u een passende planningshorizon? In hoeveel tijd wilt u uw geld terug verdienen?

 

De uitkomst bevat drie financiële grootheden:

  • Wat gebeurt er als u niets doet? Hoeveel armer of rijker bent u dan na afloop van de door u gekozen horizon? Noem dit even het basis-scenario. De berekening laat zien met welk bedrag uw eigen geld ter grootte van de benodigde investering zou zijn toegenomen.
  • Dan: wat is het resultaat als u uw spaargeld (ter hoogte van de investeringssom) zou spenderen aan de energiebesparende maatregelen? Hoeveel armer of rijker zou u dan zijn na afloop van de horizon?
  • En tenslotte: stel u heeft helemaal geen eigen geld, is het dan zinnig om te lenen voor de investering? Het resultaat laat zien hoeveel armer of rijker u bent na afloop van de horizon. Een eventuele restschuld en tussentijdse rentebetalingen worden allemaal netjes meegenomen.

 

Hoogste getal wint

Het hoogste getal van deze drie mogelijkheden staat voor de beste keuze. Nogmaals: puur vanuit een financieel-economisch perspectief. Misschien heeft u wel meer plezier of gemak van de maatregelen en wilt u ondanks de magere financiële resultaten toch aan de slag met duurzaamheid.

Er zit een hele wereld achter de getallen. Schroomt u niet om uw vragen hier te stellen. Wij zullen hieronder dan aanvullende toelichting verschaffen.

Rudy van Stratum

Stijn van Liefland