Welkom op de site van slimmefinanciering. In 2011 zijn we begonnen met het verzamelen van informatie rondom de financiering van duurzaamheid. Van het een kwam het ander, slimmefinanciering.nl is inmiddels een serieus bedrijf geworden. Wij doen veel verschillende soorten projecten, maar kijkend door de oogharen gaat het om twee soorten, structureren en visualiseren en projecten en rendement

Structureren en visualiseren

Wij houden ervan om samen met opdrachtgevers ingewikkelde zaken te structureren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een probleem, een wens of een kans. Wij hebben onze eigen methode ontwikkeld om met behulp van schetsen en infographics inzicht te geven in de structuur, de logica en de consistentie van een tekst of een project. Onze visualisaties werken als een spiegel die onze opdrachtgevers aan het denken zet. Uiteindelijk werken we onze visualisaties graag uit tot infographics die gepubliceerd kunnen worden.

Projecten en rendement

Bij ons is rendement meer dan geld. Rendement gaat over het realiseren van je doelen en de inspanning die daarvoor nodig is. Schone lucht, sociale cohesie en natuurlijk ook geld, het hoort allemaal bij onze benadering van rendement. In de loop van de jaren hebben wij verschillende instrumenten ontwikkeld die wij gebruiken bij het verbeteren van het rendement van projecten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om onze beslisboom, een overzicht met verdienmodellen, waardenkaarten en onze rendementstool.

Productbladen