Uitlijnen van organisatie

De organisatie en de vraag

sia logo-01SIA is het Nationale Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek. SIA speelt een belangrijke rol bij het stimuleren en financieren van praktijkgericht onderzoek binnen het hbo. Het onderzoek van hogescholen is gericht op vernieuwing van (hbo-) onderwijs en beroepspraktijk. Hogescholen en samenwerkende partners bij dit praktijkgerichte onderzoek (zoals mkb-bedrijven) kunnen hun onderzoeksvoorstellen indienen bij SIA. Het onderzoek genereert praktische oplossingen voor (maatschappelijke, economische) vragen en problemen uit de praktijk. SIA heeft een aantal instrumenten en regelingen beschikbaar om dat onderzoek te stimuleren en te financieren. De vraag aan ons  was de veelheid aan instrumenten en regelingen in een logisch overzicht te zetten. Hierbij ging het om de relatie tussen de instrumenten met de missie en strategie en de onderlinge samenhang van de instrumenten. Zo'n overzicht (zeker als het op een A4'tje past en visueel is vormgegeven) kan helpen bij gesprekken binnen de organisaties en bij de externe communicatie.

Onze aanpak

Een dergelijk traject begint natuurlijk met een persoonlijke intake. Voor ons werkt het makkelijker als we weten wat voor organisatie en mensen het betreft. Verder hoeven we op voorhand niet veel te weten. Ons past de rol van de kritische buitenstaander. Dus bij dergelijke vragen zeggen we: stuur maar wat relevante informatie op. We kijken naar wat er op de website van de organisatie staat en doen daarbij of we de boel snel en oppervlakkig scannen. Dat is immers wat veel voorbijgangers ook zullen doen. Stijn en ik bespreken dan meteen onze eerste indrukken en maken onze eerste schetsen. In dit geval hebben we onze eerste versies bij de opdrachtgever in kleine kring besproken. Op die manier krijgen we ook gevoel voor wat wél belangrijk is maar niet altijd op papier staat. Omgekeerd krijgt de opdrachtgever een beeld van wat de buitenstaander opvalt (soms is dat onverwacht). Na deze eerste verkenning volgde een verdere verdieping waarin gesprekken zijn gevoerd, meer informatie is gelezen en weer nieuwe samenvattingen en figuren zijn gemaakt. Een tweede bijeenkomst met medewerkers van Regieorgaan SIA vond plaats in grotere kring waarbij we de groep aan het werk hebben gezet met een aantal vragen en opdrachten. Het resultaat van deze bijeenkomst vormde de basis voor de definitieve infographics.

Het eindresultaat

Onderstaand vindt u enkele concept visualisaties die tijdens het traject zijn gemaakt en gepresenteerd. De infographic rechtsonder wordt door Regieorgaan SIA in haar eigen communicatie gebruikt.

ScreenShot290

ScreenShot291

IMG_0070

ScreenShot298