Wonen in verandering

De organisatie en de vraag ScreenShot277

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van het beleid. De adviezen en publicaties van Rli zijn regelmatig terug te vinden in de media. Wij worden regelmatig door Rli gevraagd mee te denken over lopende onderzoeks- en adviestrajecten. In eerste instantie is de vraag om bij de concept-teksten een aantal passende infographics te maken. Doel van deze infographics is om de tekst op een aantal punten visueel samen te vatten en/of te ondersteunen. In dit voorbeeld gaat het om het advies 'Wonen in verandering' (over flexibilisering en regionalisering van het woonbeleid). Het definitieve rapport is hier te vinden.

ScreenShot278Onze aanpak

Tijdens een van de bijeenkomsten van de groep onderzoekers zijn wij uitgenodigd om onze ideeën te presenteren. Daarvoor hadden we uiteraard een aantal relevante documenten toegestuurd gekregen. Stijn en Rudy lezen dan ieder voor zich de teksten en brainstormen over wat volgens ons de kern van het (concept-) rapport is en hoe we dat zouden kunnen visualiseren. Altijd hebben we dan ook een aantal vragen over de tekst en de problematiek. De bijeenkomst heeft het karakter van een workshop waarbij wij onze ruwe schetsen inclusief vragen presenteren. De onderzoekers gaan vervolgens met ons in discussie waarbij zaken die nog onduidelijk zijn worden toegelicht. Ter plekke worden de bestaande schetsen aangevuld en verbeterd. Wij gaan vervolgens met de feedback en nieuwe inzichten naar huis om opnieuw aan de slag te gaan. Meestal volgt daarna een tweede bijeenkomst waarin verfijning wordt aangebracht.

Een interessante opmerking die regelmatig gemaakt wordt tijdens dit soort bijeenkomsten is: "Oh, is dit wat jullie eruit halen? Ja, dat kan ook, dan moeten we nog maar eens goed kijken wat we precies hebben geschreven. Als jullie dat eruit halen, dan zullen anderen dat waarschijnlijk ook doen". Wij proberen tijdens dit soort bijeenkomsten de werkgroep een soort spiegel voor te houden, wat halen we uit dit document? Hoe kan je dat interpreteren? Is dat consequent? etc.

Net al bij veel andere trajecten die wij voor onze opdrachtgevers uitvoeren blijken de infographics en onze vragen niet simpel bovenop of naast het lopende onderzoek te komen. Er is sprake van een productieve interactie waarbij het onderzoek op onderdelen wordt aangepast en verscherpt.

Het eindresultaat

In het eindrapport is een flink aantal infographics en illustraties opgenomen. Hieronder zijn enkele van die figuren uit het rapport te vinden. ScreenShot279 ScreenShot280ScreenShot281ScreenShot282 Zoals gezegd zijn bovenstaande figuren niet botweg door ons verzonnen en gemaakt maar tot stand gekomen tijdens de besprekingen met de onderzoekers. Om het beeld compleet te maken hebben we daarom hieronder ook een aantal voorlopers van bovenstaande illustraties opgenomen. Zonder al te veel moeite is in sommige ruwe schetsen ook al iets te herkennen van wat uiteindelijk in het rapport is terecht gekomen.      

ScreenShot253

ScreenShot254

ScreenShot255

ScreenShot256

ScreenShot257

ScreenShot258