Mijn mooi Brabant

De organisatie en de vraag

De provincie Noord Brabant werkt al jaren aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. In 2012 is de provincie gestart met een nieuw programma, Mijn Mooi Brabant. ScreenShot299De provincie wil binnen dit programma initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit een impuls geven. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor het onderwijs. Enerzijds om ruimtelijke kwaliteit een plek te geven in het middelbaar en hoger onderwijs, anderzijds omdat vanuit het onderwijs een bijdrage geleverd kan worden aan de realisatie van de projecten.

De provincie heeft ons gevraagd vanuit de verschillende idee├źn die er leefden een structuur voor het programma te ontwikkelen. Hierbij werd meteen de vraag gesteld deze structuur visueel uit te werken zodat deze met partners besproken kan worden.

Onze aanpak

In de kern was onze aanpak bij dit project, luisteren, doorvragen, visualiseren, spiegelen en luisteren. Dit vervolgens in verschillende rondes met verschillende betrokkenen. Luisteren om te achterhalen waar mensen spontaan mee komen, doorvragen om de achterliggende belangen, feiten, wensen, angsten etc. te doorgronden. Spiegelen door te vertellen en te laten zien wat wij als kern uit deze gesprekken halen. Daarna luisteren om te horen hoe de betrokkenen daar naar kijken, waar zaten wij ernaast? Waar raakte wij een gevoelige snaar. Op basis hiervan maken we eerste visualisaties. Zo werkten we samen met de provincie naar een eindresultaat. Het mooie van dit proces is dat er niet alleen een eindresultaat ontstaat waar de provincie tevreden over is maar dat het voor de provincie zelf steeds duidelijker wordt waar ze voor staat en waar ze zich voor in gaat zetten.

Het eindresultaat

Het resultaat is een set infographics die de provincie kan gebruiken in gesprekken met initiatiefnemers, met het onderwijs en met andere betrokkenen.

Naamloos-1

MMB tijdlijn 23042012-01

MMB ruimtkwal 23042012-01

MMB onderwijs 23042012-01

MMB initiatieven 23042012-01

rolprov 23042012-01