Dossier rendement

Dossier rendement

Rendement is een belangrijk begrip in onze beslisboom. In dit dossier werken we het begrip rendement verder uit. We hebben op deze site ook een eenvoudig rekenmodel dat je kunt gebruiken om het rendement van een investering te berekenen (links bovenaan). Hier vind je meer informatie over de wijze waarop wij rendement berekenen.