Oude pagina literatuur

Dit is een oude pagina waarin een aantal publicaties besproken wordt. Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt.

Financieringsconstructies

Verdienmogelijkheden

Kostenstructuur

  • W/E adviseurs (ontwikkelaars van de GPR-methodiek) hebben onderzoek uitgevoerd naar de extra kosten voor duurzaam bouwen. Belangrijk onderzoek, maar het uitgangspunt zijn referentiewoningen die verbeterd zijn. Dus, geen nieuw integraal ontwerp (daarover later meer). Voor een GPR-score 8 komt deze studie uit op meerkosten van 6-10%, afhankelijk van het type woning. De besparingen in de gebruiksfase komen niet aan bod. Studie hier te vinden.
  • TU-Delft publicatie over groene daken met daarin een kosten baten analyse. Interessant hoewel het slechts een onderdeel betreft. Echter, het blijft hangen in het kwalitatief benoemen van de kosten en baten. Jammer, want sommige aspecten zijn uitgebreid onderzocht, zo lees ik dat van een dak met een substraatlaag van 25 cm jaarlijks 200 mm regenwater  wordt afgevoerd, bij een ‘normaal dak’ is dat ca. 800 mm. Dat moet je dat volgens mij door kunnen rekenen naar directe besparingen op aanleg riolering en zuivering, minder kosten voor exploitatie en onderhoud en indirect door een betere waterkwaliteit door minder riooloverstorten.
  • De waarde van onze Nederlandse musea. De titel is ‘De schat van de stad’ met als ondertitel ‘Welvaartseffecten van de Nederlandse musea’ link. Het is een recente studie uit 2011, interessant om naar de aanpak te kijken. Zie ook bericht van 27 juni 2011.

Opdrachtgeverschap / aanbesteding

Vernieuwend opdrachtgeverschap, hoofdzakelijk gericht op woningbouwcorporaties, maar ook interessant voor  anderen. Over, geïntegreerde contractvormen, uitdagen van de markt, transparantie, gunnen op prijs/kwaliteit etc. Zie ook bericht 21 juni 2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *