Symposium 6 juni 2012

Aanleiding

Op 6 juni 2012 organiseren wij het eerste symposium slimme financiering in Den Bosch. We vieren dat onze website op 6 juni één jaar online is en dat ‘deze goed bezocht wordt (in februari ruim 50.000 pagina’s bekeken).We nodigen iedereen uit om deel te nemen, wel is er een limiet aan het aantal deelnemers. Bekijk hier de uitnodiging voor het symposium. Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

Meer informatie over aanmelden vindt U onder aan deze pagina.

Noud te Riele heeft twee korte filmpjes gemaakt waarin wij uitleggen waarom we met slimmefinanciering.nl zijn begonnen en wat we tijdens het symposium gaan doen.

Programma, 6 juni 2012

Programma, 6 juni 2012

12.30  Ontvangst

13.00  Opening en welkom (team slimme financiering)

13.10   De filosofie van slimme financiering (Rudy van Stratum, slimmefinanciering.nl)

13. 35  Casus: leegstand kantoren (Stijn van Liefland, slimme financiering.nl)

Overal in Nederland zien we leegstand van kantoren.

 • Hoe heeft dit kunnen ontstaan?
 • Wat zijn de achterliggende mechanismen en constructies?
 • Zijn die slim?
 • Kan je die gebruiken voor het realiseren van kwaliteit?

14.00   Invalshoek zorg, Caire: alternatieve financiering (Maaike Schnabel, Caire)

Caire is een nieuw initiatief om de kwaliteit van de zorg betaalbaar en op peil te houden. Caire gebruikt hiervoor de kracht van de lokale gemeenschap door een alternatief betaalsysteem te introduceren. (zie ook www.caire.nu)

 • Hoe is dit ontstaan?
 • Hoe werkt het?
 • Wat zijn de ervaringen?

14.20   Vragen en discussie n.a.v. eerste deel programma (o.l.v. Harry Teriele, expert systeeminnovaties)

14.50   Pauze

15.05    Drie maal inspiratie, wat te doen met lege kantoren?

 • Thomas Jansen, Landschapsarchitect
 • Sam Eftegarie,  Innovator
 • Teun Morselt, Blueconomy (zie www.blueconomy.nl)

15.35 Werksessies, hoe inspirerende ideeën realiseren?

 • Hoe kunnen we kwaliteit realiseren op plaatsen waar nu sprake is van leegstand?
 • Hoe krijgen we de ideeën die na de pauze zijn gepresenteerd gerealiseerd (gefinancierd)?
 • Kunnen we de principes uit Caire hiervoor gebruiken?

16.30 Terugkoppeling, verbeelding en kritisch tegengeluid (team slimme financiering en Harry Teriele)

 • Wat zijn de conclusies van deze middag?
 • Is dat allemaal wel zo goed en slim?
 • Van welke stilzwijgende vooronderstellingen gaan wij uit?

17.00 Borrel

 

Deelname

Iedereen die geïnteresseerd is in slimme financiering kan deelnemen aan dit symposium. Wij geloven dat een divers gezelschap tot meer kwaliteit leidt. Komt U vanuit een andere branche? Bent U het zelden eens met onze artikelen? Dan willen we graag dat U deelneemt. Wij willen niet alleen dat U iets leert, maar willen zelf graag wat leren van U.

Kosten

Wij kiezen bij dit symposium voor een slimme mannier van financieren. U kunt gratis deelnemen aan dit symposium, we verwachten wel een tegenprestatie. Deze kan heel divers zijn. Een bijdrage leveren aan het verslag van de dag, een artikel aanleveren voor onze site, onze site promoten, proeflezen van artikelen,  het aandragen van een casus, een aantal mensen met een auto ophalen en wegbrengen bij het station in den Bosch etc.. Noud te Riele heeft bijvoorbeeld een aantal filmpjes gemaakt om onze site en het symposium te promoten. Wij vinden dit slim, het kost U geen geld en het versterkt U en ons netwerk. Tijdens het symposium komen we hier op terug.

Aanmelden

Stuur een mail naar info@slimmefinanciering.nl. Geef daarbij aan:

 • Uw naam
 • Organisatie en functie
 • Welke tegenprestatie U gaat leveren (dit kan ook nog op de dag zelf)

Wilt U meer informatie, dan kunt U eveneens mailen naar info@slimmefinanciering.nl.