Kostenverlaging van zonnepanelen

Martin Bakker wijst ons op een interessant artikel (dank daarvoor) dat zeker een link heeft met slimme financiering. Het is afkomstig van het al jaren toonaangevende Rocky Mountains Institute (onze vaderlandse ‘Nationale Postcode Loterij’ is trouwens een van de financiers). Het volledige artikel kan via de link hieronder worden gedownload.

De stelling is dat zonnepanelen steeds goedkoper worden door technologische ontwikkelingen en grotere productievolumes. Maar de kostprijs van deze panelen wordt niet alleen bepaald door de kale productiekosten maar ook door alle kosten in de keten die ervoor en erna komen. De auteurs spreken hier over enerzijds de kosten van de module zelf en anderzijds de ‘Balance of System’ kosten (systeemkosten). In het bijgaande plaatje zie je de verdeling van de totale kostprijs naar module-kosten en systeemkosten. De modulekosten dalen systematisch door de hiervoor genoemde oorzaken met als gevolg dat de systeemkosten wel eens de bottleneck (of uitdaging) voor de toekomst zouden kunnen worden.

Dus is het interessant eens nader naar deze systeemkosten te kijken. De auteurs maken een nadere verbijzondering van de systeemkosten naar (ik vertaal ze maar even in mijn eigen woorden) kosten voorafgaand aan de productie (industriestandaarden), kosten tijdens het productieproces en kosten ná de productie die vooral zijn gelegen in de concrete toepassing van de zonnepanelen. Dus vóór, tijdens en na, zie ook het bijgaande overzicht. Denk bij de kosten vóór aan modulaire standaarden die makkelijk uitwisselbaar zijn, aan verdere R&D die voor optimale maatvoering zorgen (verkleining, geen last van wind etc). Kosten tijdens worden in de fabriek bepaald en zijn eigenlijk de standaard ‘business process redesign’ (BPR) stappen. Zorg voor korte productielijnen, voorkomen onnodige uitval etc. De kosten ná worden bepaald door het gemak van installatie van de spullen op de specifieke locatie van de eindgebruiker. Denk hier aan goede opleidingen voor installateurs, het beschikbaar zijn van standaard bedradings-units, van standaard omschakelkastjes etc.

In wezen gaat het bij de systeemkosten om het gehele voortbrengingsproces van eerste idee tot concrete installatie bij de eindgebruiker. De hele keten speelt hier een rol waar de kosten van de module zelf veel meer worden bepaald door de individuele producent. Het Rocky Mountains Institute heeft in 2010 met de ketenpartijen een bijeenkomst georganiseerd om te bekijken hoe de systeemkosten verder kunnen worden verlaagd. Niet verbazingwekkend dat de belangrijkste aanbevelingen te maken hebben met het beter en meer samenwerken in de keten en het formuleren van industrie-wijde standaarden.

Rudy van Stratum

Download hier het artikel van het Rocky Mountains Instituut