cpb

Denkfouten op de huizenmarkt?

22 juli 2013

Ook het CPB is inmiddels ‘into the’ gedrageconomie. In een recent memorandum (juli 2013, ‘Verliesaversie op de woningmarkt’, gewoon op de site van het [...]