Verdienmogelijkheid (32): DBFMO

Uit de toolbox financieringsconstructies komt verdienmogelijkheid 32, DBFMO. Dit staat voor Design Build Finance Maintain / Operate. Kort gezegd komt het er op neer dat in plaats van een aantal afzonderlijke contracten voor ontwerp, bouw, financiering, beheer en onderhoud één integraal contract wordt gesloten dat alles omvat. Vaak gaat het om grotere gebouwen of infrastructuur. Uitgangspunt is dat de opdrachtgever een vaste vergoeding per jaar (of maand) betaalt als het gebouw of de infrastructuur in gebruik wordt genomen. Vooraf kan de opdrachtgever aangeven welk budget hiervoor beschikbaar is en aan welke eisen het product moet voldoen. Het consortium levert dit en gebruikt de jaarlijkse vergoeding voor rente en aflossing.

Er zitten verschillende voordelen aan deze constrctie. Als eerste de afstemming tussen ontwerp en bouw. Het consortium ontwerpt en bouwt. Miscommunicatie tussen ontwerpers en bouwers zou tot het verleden moeten behoren. Als tweede de relatie met het gebruik. De opdrachtgever heeft een bedrag beschikbaar voor het gebruik. Hierin zit alle verdisconteerd, energie, onderhoud, rente en aflossing. Het aan het consortium om hier een optimum te vinden. Als derde zorgt de betrokkenheid van een financiële partij ervoor dat er oog is voor betaalbaarheid en risico’s.

Als sterk punt van deze constructie geeft de toolbox aan dat alles gericht is op prijsoptimalisatie. Een zwak punt is dat er sprake moet zijn van een sluitende businesscase. Maar is dat wel een zwak punt? Blijkbaar werkt het niet als de businesscase niet sluitend is, maar wees eerlijk wat werkt wel als een businesscase niet sluitend is? Want, wat is er bij DBFMO aan de hand als de businesscase niet sluitend is? Volgens mij vindt de opdrachtgever in dat geval het project niet belangrijk genoeg. De toegevoegde waarde (maatschappelijke baten) is blijkbaar niet voldoende om een hogere vergoeding te verantwoorden. Dus moet het ofwel binnen de eerder gestelde randvoorwaarden of je moet het niet doen. Ik zou het dus juist als een sterk punt zien. Je hebt een probleem en een mogelijke oplossing, daar heb je een bepaald bedrag per jaar voor over. Past de oplossing binnen de randvoorwaarden en het budget dan voer je het uit, past het niet dan moet je het dus niet doen. DBFMO lijkt mij een uitstekend instrument om dit in beeld te brengen. Als nadeel zie ik vooral dat een consortium hier waarschijnlijk een vergoeding voor zal willen.

Stijn van Liefland