Verdienmogelijkheden, samenvatting

De afgelopen weken heeft Rudy van Stratum de 29 verdienmogelijkheden uit het boekje Nederland Boven Water besproken. 29, dat is nogal wat, welke is nu handig om te gebruiken? Wat zijn de verschillen? welke zijn voor mij toepasbaar? Kijk hier voor een overzicht van alle verdienmogelijkheden. Ik heb geprobeerd wat structuur aan te brengen in de verdienmogelijkheden. Na alles nog eens door te lezen, te bellen en mailen met Rudy ben ik tot de volgende conclusies gekomen:

  • Het zijn niet allemaal verdienmodellen. Een eerste onderscheid dat ik wil maken is mogelijkheden om geld te verdienen en mogelijkheden om geld bij elkaar te krijgen. Dat is een wezenlijk verschil. Gebiedsaandelen bijvoorbeeld is een mooie constructie, maar het is niet zo dat je iets in het gebied doet waardoor je extra geld verdient. Ik zie het als een methode om geld bij elkaar te harken. Maar als er geen kwaliteiten zijn in het gebied, of ik voeg geen kwaliteiten toe, dan valt er niets te verdienen en werken die aandelen niet. Dus, eerst een plan om wat te verdienen, dan een plan om het geld te innen.
  • De verdienmogelijkheden zelf komen allemaal neer op meer inkomsten genereren of zorgen voor minder uitgaven. Heel logisch, ik kan me geen andere mogelijkheid voorstellen.
  • Meer inkomsten krijg je door iets met de kwaliteiten in het gebied te doen. Je kunt ze bijvoorbeeld oogsten (Delfstoffen, energie etc.) en verkopen. Bij gebiedsontwikkeling kunnen ook kwaliteiten toegevoegd worden en, als je dat goed doet, levert dat extra rendement op. Dat rendement kan financieel zijn (echte euro’s) of maatschappelijk (we voelen ons gelukkiger, zijn minder vaak ziek, kunnen sneller van a naar b etc.). Ook maascthappelijk rendement zou ik weer kunnen vertalen in euro’s, maar dat is vaak erg lastig en dan moet je ze ook nog echt zien te verdienen.
  • Minder uitgaven krijg je door efficiënter te werken. Meer samenwerking, project beter doordenken etc.

Op basis van deze conclusies heb ik een indeling gemaakt  in 5 categoriën (zie bijgevoegde afbeelding).

Ik blijf met één verdienmogelijkheid zitten die ik in deze indeling niet goed kan plaatsen, de tijdelijke bestemming. Wat is dat? Gebruik maken van bestaande kwaliteiten (lege ruimte)? Toevoegen van kwaliteit (daar iets gaan doen)? Of is het efficiënter werken? Voor mij maakt het deze verdienmogelijkheid alleen maar interessanter, blijkbaar veel mee te verdienen.

Tot slot, 29 verdienmogelijkheden, is dat dan het complete beeld? Ik denk van niet. Als ik het allemaal doorlees zijn sommige nogal vergelijkbaar. Zo ken ik er nog wel een paar, denk ik dan. Er zijn er dus waarschijnlijk wel meer. Ik heb er al één in mijn hoofd die ik deze week zal publiceren en wil iedereen uitnodigen om onze verzameling uit te breiden. In mijn visualisatie heb ik bij elke hoofdcategorie een aantal kernvragen opgenomen waar het volgens mij werkelijk om draait. Op basis van deze kernvragen moet het mogelijk zijn nog veel meer verdienmogelijkheden te verzamelen.

Heb je een nieuwe verdienmogelijkheid gevonden? Oneens met mijn indeling? Een eigen indeling? Andere vragen of opmerkingen? Laat het ons weten, wij gaan door met de reeks verdienmogelijkheden en proberen daarbij ook de indeling en de structuur te verbeteren.

Stijn van Liefland