Financiering van het landschap 1, Introductie

De afgelopen maanden zijn we regelmatig geconfronteerd met het dilemma van de financiering van ons landschap. Reden om ons daar verder in te verdiepen en over onze zoektocht te berichten op slimmefinanciering.nl. Vandaag daarom het eerste bericht in een reeks over financiering van het landschap. Een korte verkenning, de aanleiding en ons doel met deze serie.

In 2009 werd ruim 1 miljard euro uitgegeven aan ontwikkeling en beheer van landschap en natuur. Daar stonden ook inkomsten tegenover, in 2009 85 miljoen euro, afkomstig uit terreinbeheer, zoals bijvoorbeeld de verkoop van hout. Een groot deel van deze uitgaven (ca. 650 mljn) wordt gedaan door overheden en dan hoofdzakelijk door het rijk en de provincies. We zouden dit het oude model kunnen noemen. Natuur en landschap wordt belangrijk gevonden en bijzondere plekken en gebieden willen we graag behouden. Daarvoor is geld nodig en een groot deel daarvan komt van buiten het gebied, een zak geld van het rijk of de provincie. In het kader van de crisis en het nieuwe natuurbeleid wordt er fors bezuinigd op de uitgaven voor natuur en landschap. Het oude model, de zak geld van buiten, werkt daardoor niet meer zo goed als vroeger. De vraag is dus, wat komt er voor in de plaats, wat is het nieuwe model?

Wij merken dat veel mensen en organisaties zoeken naar een oplossing, een nieuw model, en willen daar graag een bijdrage aan leveren. Dat betekent dat we in deze reeks op zoek gaan naar deze modellen en oplossingen voor het in stand houden van landschappelijke kwaliteit. Het is daarbij vrijwel uitgesloten dat we met het ei van Columbus gaan komen. Er zijn talloze gerenommeerde instanties die zich met deze problematiek bezighouden. Als er een fantastische oplossing is, dan hadden we dat wel geweten.  Wat we wel willen doen is een overzicht maken van mogelijkheden, hier structuur in aanbrengen en vervolgens kijken of we tot een instrument kunnen komen. Een checklist, een beslisschema of iets dergelijks. Een instrument dat kan helpen bij het analyseren van het probleem en een eerste oplossingsrichting kan geven. Maar wellicht is dit er al, dan gaan we het zoeken en laten we het hier zien. Tegelijkertijd zullen we de problematiek van financiering van het landschap naast instrumenten leggen die we al eerder ontwikkeld hebben, de beslisboom slimme financiering en het overzicht met verdienmodellen.

De volgende aflevering in deze reeks besteden we aan tegendenken, is het eigenlijk wel nodig geld uit te geven aan het landschap? Eigenlijk de eerste stap van onze beslisboom, het bepalen van het doel en het beantwoorden van de waaromvraag? Daarna gaan we echt aan de slag met oplossingen, verdienmodellen etc.