Marc de Vos over extreme rijkdom (2: Van Hezewijk)

In de vorige blog is een analyse te vinden van het betoog van ‘Piketty-killer’ en Belgisch rechtsgeleerde Marc De Vos. Ik gaf aan dat ik de reactie van elite-deskundige Jos van Hezewijk op datzelfde interview hier ook zou posten. Jos en ik mailen af en toe over onderwerpen die ons beiden boeien. In dit specifieke geval (van het interview in de Volkskrant) gaf hij mij een uitgebreide reactie retour die ik van hem integraal mag overnemen.

Wat ik aan de reactie toevoeg is dat ik wederom een mindmap van de punten van Jos heb gemaakt. Ik heb daarbij dezelfde structuur van de eerdere mindmap aangehouden zodat beide blogs naast elkaar in dezelfde structuur gelezen kunnen worden.

Reactie van Jos van Hezewijk

Beste Rudy,

Volgens mij zit het betoog van De Vos vol tegenstrijdigheden.

 • De Vos kan wel denken dat tegenstelling arbeid – kapitaal niet
  meer van deze tijd is, maar Piketty heeft duidelijk aangetoond dat
  er een behoorlijk verschil zit tussen het rendement van kapitaal en
  arbeid. Ik vond het verschil overigens niet zo groot, hoewel het
  geaccumuleerd wel zwaarder gaat wegen en vooral, omdat relatief het
  meeste vermogen van arbeiders op gaat aan vaste lasten.
 • Hij vergist zich in de Forbeslijst, want daarop staan nu juist
  nauwelijks de Amerikaanse “erfenis miljonairs”, want die kunnen ze
  niet goed traceren en durven ze niet te publiceren. Ik schat dat
  dat evenals in NL 2/3 zou moeten zijn.
 • Zuckerberg en consorten zijn nu juist rijk geworden met gratis
  research en patenten van de Amerikaanse universiteiten en regering,
  hebben veelal kapitaal gemaakt met een strategie van oligopolie en
  stallen van kapitaal op belastingparadijzen. Bovendien hebben zij
  vooral de aandeelhoudende “erfenis rijken” rijker gemaakt. Dus het
  gaat wel degelijk om “erfenis miljonairs”. Verder is hoger inkomen
  altijd een kwestie van macht en heeft weinig te maken met
  verdienste.
 • Ik ben het overigens niet eens met Piketty dat het kapitaal
  vooral geërfd is. Dat is een domme masculiene benadering. Het is
  weliswaar dezelfde familienaam, maar er zijn iedere generatie 50%
  nieuwe genen van vrouwen ingekomen. Dus helemaal niet meer dezelfde
  familie. Bovendien verwateren die familiekapitalen door erfenissen,
  als ze al niet voortijdig ingepikt zijn door slimmere lieden of
  weggevallen door faillissementen.
 • Nu is het ook weer niet zoals De Vos stelt dat er veel goede
  ongelijkheid is, want de vermogens blijven wel voornamelijk in
  eenzelfde klasse. Waardoor voor velen er geen gelijke startpositie
  is.
 • Merkwaardig genoeg vindt hij wel dat iedereen in eenzelfde
  startpositie gebracht moet worden. Dat vind ik in principe ook,
  maat hij vergeet dat daarmee enorme kosten zijn gemoeid. Ik denk
  dat de budgetten van basisonderwijs verdriedubbeld moeten worden.
  Geen probleem overigens, want dat kunnen we zo bij het hoger
  onderwijs weghalen, want dat is vele malen minder rendabel. Maar ik
  denk niet dat ooit geld op tafel komt om de startpositie gelijk te
  maken.
 • Volgens mij doet zijn verhaal over tweeverdieners en scheidingen
  nauwelijks iets af aan de gezinsvergelijking. Het is eerder een
  uitwerking van welke gezinnen onderaan staan.
 • Met die vrouwenemancipatie gaat ie helemaal de fout in. Vroeger
  waren er gewoon bijna geen studentes.
 • Ik denk niet dat uit vrije wil hoogopgeleid trouwt met
  hoogopgeleid en laagopgeleid met laagopgeleid. Door niet gelijke
  startposities drijven ze al voor de huwelijksleeftijd volkomen uit
  elkaar.
 • Ik denk niet dat lager opgeleiden in staat zijn om hun kinderen
  een veel betere opvoeding te geven. Bovendien zal het niet zoveel
  lonen.
 • Hij gaat er ongefundeerd van uit dat intelligente mensen
  waardevoller zijn voor de samenleving. Hier komt dus de aap uit de
  mouw. Dit is nog nooit wetenschappelijk aangetoond. Integendeel zou
  ik zelfs zeggen onder verwijzing naar mijn essay over de
  verlichtingskerk. Het is gewoon machtsmisbruik.
 • Hij vergeet dat immigratie vooral ook heel slecht uitpakt voor de
  veel grotere groep van laagopgeleide autochtonen.
 • Cultuur is wel veel onderzoek naar gedaan, maar daar is men nooit
  goed uitgekomen. Maar belangrijk is dat Azië 2/3 van de
  wereldbevolking is en dus veel meer te bieden heeft, dat ze in
  cultuur enz. veel meer op blanken lijken en een 3x zo hoge
  startpositie heeft dan de Afrikanen. Overigens verdienen de Aziaten
  in de USA zelfs al meer dan de blanken.
 • Schulden hebben nu juist sterk in het voordeel van de
  kapitalisten gewerkt.
 • Als tijd je weinig oplevert dan neem je natuurlijk gemakkelijker
  vrije tijd.
 • Dat babyboomers meer hebben geprofiteerd en op kosten van latere
  generaties is nooit aangetoond en ook hier komen geen cijfers op
  tafel. Ook deze zogenaamde babyboomers uit de veertiger en
  vijftiger jaren hebben crises meegemaakt en zijn bovendien begonnen
  met een loon dat 1/3 was van de latere beginners op de
  arbeidsmarkt. Bovendien wordt steeds de demografische vergissing
  gemaakt dat in NL (en Ierland) de situatie geheel anders is dan
  elders. In NL zijn de meeste babyboomers geboren in de zestiger en
  zeventiger jaren. En tenslotte is van begin af aan om heel goede
  redenen afgesproken om de pensioenen deels te betalen uit de
  actuele premies. Anders zouden namelijk de premies 3x hoger moeten
  zijn. Dit kan wel een probleem worden als de economische groei
  structureel op een lager pitje komt te staan.

Groetjes, Jos

Mindmaps

Ik kom tot de volgende mindmap van de (meeste) punten die Jos opsomt. Voor de vergelijkbaarheid en consistentie herhaal ik daaronder ik de mindmap uit de eerdere blog.

ScreenShot001ScreenShot002

Het blijft jammer dat we hier geen volledige (onbetaalde) versie van de bron (auteur van het interview: Jonathan Witteman, VK 24 oktober 2015) mogen opnemen.

Rudy van Stratum

21 gedachten over “Marc de Vos over extreme rijkdom (2: Van Hezewijk)

 1. Jos van Hezewijk

  Beste Henry,

  Hartelijk dank voor je opmerkingen. Zo wordt het ook voor mij langzaam duidelijker. Het zou uiteindelijk goed kunnen dat ik fout zit. Die kans is statistisch minstens 80%. Maar voorlopig handhaaf ik nog een groot deel van mijn visie.

  Maar ik denk dat je de factor macht onderschat. En dat is ook wat mij zo hindert, afgezien nog van het feit dat mij dat geld kost.
  Op de eerste plaats stonden die uitvindingen van de USA zeker niet voor iedereen open. Vergelijkbaar met de Russische oligarchen zijn daar de onderzoekers zelf met voorkennis mee aan de haal gegaan. Inmiddels hebben ze die via vervolg patenten allang dicht getimmerd.

  Verder hebben deze internetboys van begin af aan nauw samengewerkt met de Amerikaanse regering, die heel goed begreep dat een wereldmonopolie heel belangrijk was voor de USA. Ze hebben ook heel bewust geïnfiltreerd in de coterie van Obama, niet voor niks de internet-president. (Overigens hebben ze hem nu laten vallen om niet al te afhankelijk te zijn. (Ze waren niet blij dat de geheime diensten gratis meekeken op hun internet, want dat zijn ook belangrijke klanten)(Zie de analyses van Wallerstein, die ik overigens niet helemaal deel).

  Erger werd het voor mij toen ik er achter kwam dat zij de “Winner takes it all-filosofie” van Ayn Rand aanhingen (wat overigens niet geldt voor Apple en Microsoft, die er in de praktijk niet ver vanaf zitten). Dat betekent dat zij vol gaan voor macht en niet voor de beste producten. Hiermee zitten ze precies op de lijn van de grote multinationals, die hun geld verdienen met macht, overheid en politiek en minder met goede producten.

  Je kunt dit ook goed ondernemerschap vinden en dat is het ook, maar het staat wel haaks op mijn belangen en die van het grootste deel van de bevolking.
  Je zou het nog kunnen vergoeilijken -je moet je plaats weten- met de druppeltheorie, dat er voldoende doordruppelt bij de rest van de bevolking. Dat is omstreden. Feitelijk stroomt bijna alle winst naar het hoger management (ongeveer 80% van de beloningen) en de winst, die ze presenteren is in de orde van grootte van de belastingen, die ze niet betalen. Heel slim, goed ondernemerschap, maar ik moet dat wel betalen en vind dat niet leuk.

  Het zou ook nog eens niet zo erg zijn -het is maar geld-, als ze met hun macht niet nieuwe ontwikkelingen in de weg staan, zoals Ford en Rockefeller dat deden.
  Het lijkt op een complottheorie, maar zo bedoel ik het niet. Het is meer van de puzzelstukjes vallen op hun plaats (daarin verschil ik van Wallerstein). De boys grijpen hun kansen. Heel knap overigens.

  Mijn probleem met de ongelijkheid is dus meer een van dat deze niet ontstaat door verdienste -tenminste in de zin van goede producten-, maar door macht.
  Ik verwacht niet veel van de overheid. Op de eerste plaats staan ze pal achter de multinationals, want daar hebben ze persoonlijk meer van te verwachten. Het zou al heel wat zijn als de overheid spaarzamer zou zijn, de belastingen normaal zouden innen (ipv belastingontwijking faciliteren) en dan hun schatkist minder zouden vullen met belasting op arbeid (want die is hoger dan die op kapitaal). Maar dat zal alleen gebeuren onder zware politieke druk van de burgerij, die daar al aardig mee bezig is. Een voordeel is ook dat de hogere middenklasse in hun inkomen bedreigd wordt, omdat de rijksten steeds meer en waarschijnlijk te veel naar zich toetrekken. Dus van die weinig productieve management-, advies- en beleidslagen zal ook een deel sneuvelen. Goede zaak. maar niet zo slim. Deze zijn aardig machtig.

  Galbraith heeft daar in de vorige eeuw al voor gewaarschuwd: rijken, wees niet te hebberig, want je kunt veel meer verdienen als je genoeg brokken overlaat voor het volk. Op de eerste plaats kun je aan het volk verdienen en op de tweede plaats kun je veel verliezen als je ze te veel tegen je in het harnas jaagt.

  Maar het grootste deel van de bevolking staat zwak. Ze zijn steeds minder nodig voor de productie, er is een overschot en door immigratie en opkomende economieën wordt dat nog versterkt. En het grootste deel van de bevolking wil geen gedoe. De rijksten staan in principe ook niet zo sterk, want er zijn velen die hen naar de kroon steken, maar zoals gezegd, hebben ze vooralsnog veel machtsmiddelen om hun posities te verdedigen. Maar inderdaad die gaan er ook wel een keer aan, maar helaas gaat dat meestal gepaard met veel ellende en onkosten. Dus is deze ongelijkheid niet goed voor mij en met mij toevallig een groot deel van de bevolking. Het kost ons geld en veroorzaakt ellende. Bovendien vind ik dat ‘mijn’ waarheid, gezegd moet worden.
  Overigens hebben we wel deze machtsboys nodig om die grote ondernemingen te leiden. Maar je moet ze wel onder schot houden, anders kijken ze alleen naar hun eigen belang.

  Jos

 2. HenryZ

  Beste Jos, het is niet zo dat ik het niet met je eens ben, wat dat betreft vind ik het ook slecht als partijen meer krijgen dan waartoe ze moreel gezien recht op zouden hebben. Overigens werkt dat ook de andere kant op, ik vind dat een groot deel van de armen een onrechtvaardig groot deel van de welvaart krijgt.

  Overigens valt het met de macht van de rijken wel mee. Ze moeten allerlei toeren uithalen om er voor te zorgen dat ze niet het gros van hun welvaart af moeten staan aan de overheid, tis immers moeilijk uit te leggen waarom een rijke zoveel meer belasting zou moeten betalen dan een arme. Ik verdien nu zelf wat meer dan gemiddeld en het is echt heel frustrerend om mee te maken dat meer dan de helft van wat je verdient verdwijnt in de zakken van de overheid. Puur feitelijk gezien werk ik voor de overheid, daar gaat het gros van mijn inkomen heen. Is dat rechtvaardig? Lijkt mij niet. Ik betaal liever een vast bedrag aan belasting, los van m’n inkomen.

  Misschien is het ook wel goed om eens outside the box te kijken. De verschillen in individuele rijkdom zijn wellicht groot, maar tel je de collectieve welvaart op waar het volk van kan profiteren, dan ziet het plaatje er toch anders uit. Zeker als we dit vergelijken met de situatie van voor 1900, toen overheden erg klein waren. Als individu heb je wellicht geen directe zeggenschap over de collectieve welvaart anders dan via de politiek, maar het burgerschap geeft je wel toegang tot alle collectieve voorzieningen. En de waarde daarvan is erg groot. Die voorzieningen zijn gefinancierd middels belastingen, die vooral betaald zijn door de welgestelden. (wie minder dan modaal verdient betaalt amper belasting)

  En dan nog. Ongelijkheid is niet leuk, zal ik niet ontkennen. Maar ik zie wel dat ongelijkheid een gevolg is van een systeem dat ons erg veel welvaart gebracht heeft. En niet alleen de rijken, in een groeiend aantal landen zorgt het kapitalistische systeem er voor dat steeds meer mensen zich uit de armoe weten te worstelen, vrijwel elke generatie heeft het beter dan de voorgaande. Alternatieve systemen zijn uitvoerig getest in de vorige eeuw. En op papier zijn er wellicht indrukwekkende productie-cijfers gerapporteerd, maar in de praktijk deugde er niks aan. Die alternatieve systemen zijn niet verslagen door het kapitalisme, ze zijn domweg geimplodeerd onder hun eigen gewicht, de houdbaarheid was beperkt.

  Anyway, ik blijf uiteraard geinteresseerd in het zoeken naar verbeteringen aan het huidige systeem. Wat zou beter kunnen met respect voor rechtvaardigheid. Ik snap dat het onteigenen van rijken voor de verdeling van welvaart gunstig is, maar da’s verre van rechtvaardig. En het feit dat het groepje rijken maar klein is gaat voor mij ook niet op, ook minderheden hebben recht op bescherming. Misschien vind ik rechtvaardigheid nog wel het allerbelangrijkste. Wat vind jij het belangrijkste Jos?

 3. Jos van Hezewijk

  Volkskrant 08-08-2011 Overheid gulst voor rijkaards door Kim van Keken
  De tien procent rijkste huishoudens profiteren financieel het meest van de overheid. Jaarlijks krijgen ze gemiddeld 11.500 euro aan voorzieningen; bijna twee keer zoveel als huishoudens met een modaal inkomen. De rijkste Nederlanders, met een inkomen vanaf 75,5 duizend euro per jaar, profiteren fors van de hypotheekrenteaftrek en de toeslagen voor kinderopvang. Ze maken ook meer gebruik van hoger onderwijs en bezoeken vaker musea en podia.
  Dat blijkt uit het rapport Profijt van de Overheid 2007 van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vandaag verschijnt. Modale huishoudens (met een inkomen rond de 33 duizend euro) krijgen 6.600 euro aan voordelen. De lagere inkomensgroepen krijgen 7.700 euro, onder meer via huurtoeslagen, thuiszorg en kwijtschelding van lokale heffingen.
  (..) Elke vier jaar onderzoekt het SCP wie het meest profiteert van de overheid. Het jongste rapport onderzocht de 64 miljard euro aan overheidsvoorzieningen in 2007. De dertig procent hogere inkomensgroepen (vanaf 36,4 duizend euro per jaar) ontving 38 procent van dat bedrag. In 1991, toen het onderzoek voor het eerst verscheen, kregen de rijkere huishoudens nog 45 procent.
  Volgens de onderzoekers zal het profijt van deze hogere inkomens door het huidige kabinetsbeleid verder afnemen.

  1. HenryZ

   Jos, leuk bedacht, maar zo werkt het natuurlijk niet, de hogere inkomens (waar ik mezelf gezien het genoemde inkomen ook tot reken, maar ik voel me niet echt rijk of zo) betalen vooral heel veel belasting, vooral dankzij de HRA valt het netto gezien iets mee, maar de hogere inkomens betalen alles bij elkaar natuurlijk veel meer belasting dan de lagere inkomens. En dat hakt er best hard in. Je merkt het vooral als je eens van baan wisselt en een paar euro meer wilt verdienen. Aangezien ik alleen maar geinteresseerd ben in netto inkomens, moet voor een redelijke verhoging in de maand de nieuwe werkgever meer dan twee keer zoveel betalen. Zo’n bruto inkomen gaat dan al gauw skyhigh, terwijl het netto allemaal wel meevalt.

 4. Jos van Hezewijk

  VK 15.2.12 door ROBERT GIEBELS Ondernemers en rijken betalen in Nederland veel minder belasting dan mensen in loondienst. (En dan in andere landen)
  (..) ‘Dat juist ondernemers klagen over de hoge belastingen in Nederland slaat nergens op’, zegt Ed Groot, de fiscale specialist van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zelfs ondernemers die vele tonnen winst maken, betalen meestal niet veel meer dan 25 procent. (..)Een aanzienlijk deel van de winst wordt opgepot of verhuist naar het buitenland om zo de belasting te ontwijken. (..) . De effectieve belasting op kapitaal in Nederland is slechts 17 procent. Veel lager dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of Denemarken waar het rond de 41 procent ligt.’ (..) Nederland zit al heel laag met die winstbelasting. Het kabinet denkt daarmee buitenlandse bedrijven te lokken. Maar dat roept zo veel irritatie op dat Duitsland al twintig jaar geen belastingverdrag met Nederland wil sluiten.’ (..)

  1. HenryZ

   Jos, klopt, zolang het geld in het bedrijf blijft en de ondernemer het niet consumeert. Maar zodra het geld uit het bedrijf gehaald wordt (als dividend bijvoorbeeld), dan staat de fiscus vooraan en moet er wel degelijk stevig worden afgerekend. Het voordeel is dan niet meer zo groot. Dus wat is je punt?

 5. Jos van Hezewijk

  Beste Henry,

  Bedankt voor je kritische opmerkingen. Kijken of we weer een stapje verder kunnen komen.
  Rechtvaardigheid vind ik net zo’n probleem als ongelijkheid. Maar je moet beginnen met een analyse en die is volgens mij duidelijk: de gelijkheid/rechtvaardigheid is ver te zoeken. We leven toch gewoon in een jungle, waarbij wij overigens aan de goede kant staan. Wij leven in luxe. Dat neemt niet weg dat jij en ik als middenklasse de melkkoe zijn van de overheid. Daarom snap ik niet dat jij je niet meer keert tegen de rijke bovenlaag, die vooral op macht nog gunstiger zit. Hoewel je ook gelijk hebt dat die ook geld voor ons verdient.
  Na deze analyse komt het vraagstuk, hoe het beter zou kunnen. Ik vrees dat het niet veel beter kan, want het werkt volgens de jungle wet gewoon als knijpen en piepen. De mensen -en dus ook de rijken- pakken gewoon wat ze pakken kunnen (wij ook). Ik ben het met je eens dat duidelijk is dat egoïsme een belangrijke drijfveer is voor economische groei. Ook al lijkt inmiddels dat ongelijkheid/onrechtvaardigheid wel een maximum is overschreden. De nadelen (instabiliteit, milieu) zijn vermoedelijk al groter dan de voordelen. Daar kunnen we als mensen echter niet op anticiperen. Pas de wal keert het schip. Nationaal gezien zouden we gemakkelijk iets kunnen doen en dat zou op langere termijn voor iedereen gunstiger zijn. Centraal staat daarin ook wat De Vos voorstelt om meer gelijke kansen te creëren. En dat is volgens mij het lager onderwijs sterk verbeteren. Een zeer rendabele investering, maar die het altijd zal afleggen tegen de macht van de wetenschap, die dit zou moeten ophoesten, wat op langere termijn ook zeer rendabel zou zijn. Nu keert een groot gedeelte zich tegen de elite en stemt Wilders, maar die zal de oplossing niet aandragen. Ik ben het met je eens dat geld afpakken van de rijken geen structurele verbetering is. Dat wordt gewoon verbrast en zal de economie slechts tijdelijk doen verbeteren.
  Wat de optimale ongelijkheid is, is vooralsnog te ingewikkeld, maar we zijn die grens al wel overschreden, vermoed ik. Minimaal zou ik denken dat de Jan Modaal er in procenten evenveel op vooruit zou moeten gaan dan de rijken, waarmee de ongelijkheid in ieder geval relatief niet groter wordt. Daar kun je de mensen wel aardig mee rustig houden. Dat is de laatste decennia niet gebeurd.
  Groter is het probleem mondiaal. Met onze globale media weet die 2/3 van de bevolking, waarmee de verschillen nog veel groter zijn heel goed hoe groot het verschil is. En jij klaagt al dat de helft van je inkomsten verdwijnen, in arme landen verdwijnt 95% in de zakken van ons (80%) en 15% in de zakken van hun regering. En daar gaat het voor velen wel om het verschil tussen overleven of niet. Dus die zijn nog heel wat meer gemotiveerd om iets aan het verschil te doen. En ook daar lopen genoeg boeven genoeg rond om die onvrede te gebruiken. En door globalisering en toegenomen kapitaal daar beperkt die ellende zich niet meer tot hun eigen regio. Die sturen ze ook naar ons met die bomgordels bijvoorbeeld. Maar vooralsnog loopt dat zo’n vaart niet. Overigens zouden we ook daar wel iets rendabels kunnen doen, als we hun export niet zo zouden belemmeren.
  Bedreigender zijn de opkomende economieën, die ons op arbeidskosten gaan beconcurreren. Die bedreigen een groot deel van de inkomens van onze bevolking. Weer niet de rijken, want die zijn de investeerders en verdienen er aan (80% van de winst in China gaat naar het westen). Maar zoals je al zei, wij hebben vooralsnog ook het voordeel van goedkopere producten. Maar die weegt uiteindelijk niet op tegen lagere verdiensten.
  Ook hier geldt dat we er allemaal op langere termijn op vooruit zouden gaan, als we dat netjes konden regelen. Maar in de praktijk geldt -vrees ik- de wet van de jungle: veranderingen gaan gepaard met macht en geweld.

 6. HenryZ

  Jos, het blijft lastige materie. Met name het begrip RIjken is moeilijk te vatten, volgens bepaalde definities behoor ik met m’n bijna drie x modale inkomen tot ‘de rijken’, maar ik kan je vertellen, zo ervaar ik dat helemaal niet. En het is mijn persoonlijke inkomen, mijn vrouw werkt niet buitenshuis (ze is druk genoeg binnenshuis), we moeten dus rondkomen van mijn inkomen. Ik ken zat tweeverdieners met een modaal inkomen die samen per maand netto bijna net zoveel te besteden hebben. En die voelen zich al helemaal niet rijk.

  Het lijkt alsof Modaal er de afgelopen jaren niks op is vooruitgegaan, maar da’s niet waar. Althans, in absoluut inkomen gecorrigeerd voor inflatie is de groei laag geweest, maar als je kijkt over hoeveel goederen en diensten Jan Modaal tegenwoordig kan beschikken, dan is de groei aanzienlijk geweest. Men heeft wel degelijk geprofiteerd van de welvaartsgroei, want uiteindelijk draait de economie niet om geld, maar om producten en diensten. Maar goed, we meten graag onze welvaart af aan de groei van het inkomen, ik weet het.

  Dat de rijken de afgelopen decennia snel rijker zijn geworden heeft natuurlijk ook te maken met de globalisering. De gemiddelde werknemer zit redelijk vast in z’n regio, terwijl ondernemers en beleggers zich niet laten belemmeren door de grenzen. Vroeger profiteerden rijken van regionale monopolies, tegenwoordig juist van de globalisering. Ik merk overigens wel dat in een groeiend aantal beroepen werknemers ook hiervan kunnen profiteren.

  De opkomende economieen zijn bedreigend, aangezien de ongelijkheid verkleind wordt, maar de aanpassingen zullen uiteindelijk positief uitpakken voor ons allemaal. Chinezen worden immers welvarender, die hebben behoefte aan Westerse producten, een groeiend aantal Europese bedrijven draait prima door de export naar China! Waardoor we hier weer prima kunnen verdienen. Dus enerzijds verliezen we werkgelegenheid aan China, anderzijds levert het ook werk (en dus inkomsten) op. Van handel en dus ook internationale handel wordt iedereen uiteindelijk beter.

  Die aanpassingen en veranderingen zouden wel veel minder pijnlijk zijn als de economie flexibeler zou kunnen werken. Vakbonden en linkse partijen houden aanpassingen onnodig lang tegen waardoor de veranderingen stroef en pijnlijk zijn. Er is werk zat, maar het scheppen van banen is zeer onaantrekkelijk geworden. Men besteedt het werk liever uit aan het buitenland, automatiseert het of mikt met het product op een andere, rijkere doelgroep . De lager opgeleiden zijn dan de dupe en da’s echt onnodig.

  Als mensen vast komen te zitten worden ze ongelukkig. Dan gaan ze hun grieven botvieren op symbolen: de buitenlanders, de rijken, de elite, de politiek. Dan gaat men weer moeilijk doen over ongelijkheid, over graaiende managers, zakkenvullende politici en buitenlanders die banen pikken.

  Als mensen weer los komen, weer vrij kunnen ademen, weer ruimte krijgen zal het beter gaan. Politici weten dat wel, of zouden dat moeten weten, maar zijn bang voor de invloed van de zittende macht: vakbonden, monopolisten, grote bedrijven en organisaties.

  Maar goed, een ding is zeker, als de spanning te groot wordt ontlaat ze zich zelf wel.

 7. HenryZ

  Jos, ter aanvulling, ik verwacht overigens nog wel wat oplopende spanningen tussen de generaties in dit land. Ik weet niet of het probleem zich ook voordoet in andere landen om ons heen, maar in Nederland zie je toch wel een groeiende ongelijkheid in inkomen tussen de grote groep ‘babyboom’ gepensioneerden en de jongere generaties. Natuurlijk zijn er gepensioneerden die het helemaal niet breed hebben en natuurlijk zijn er jongeren die heel goed verdienen, maar door de bank genomen zie ik toch een flinke kloof aan het ontstaan. Veel ‘babyboomers’ zijn de afgelopen jaren met een eindloon met pensioen gegaan, hebben massief kunnen profiteren van de vastgoedbubbel van de afgelopen decennia, hebben hun hypotheek kunnen aflossen in een tijd dat dat nog goed kon (en gebruikelijk was) en hebben relatief weinig pensioenbreuk opgelopen. Vergelijk dat eens met de huidige, werkende generaties. Je mag blij zijn als je een pensioen krijgt wat de helft is van je bruto salaris en over de huizen en hypotheken hoeven we het denk ik niet te hebben.

  Die 65-plussers zitten er goed bij, zij zijn het symbool van de Hollandse Welvaartsstaat, reizen de hele wereld over, doen wat ze willen doen. Hoe lang zullen de jongeren deze ongelijkheid nog pikken?

  Ben wel benieuwd naar jouw mening ,Jos.

Reacties zijn gesloten.