Tag archieven: rekenen en tekenen

Opdrachtgeverschap, aanbesteding

Bij het werken aan een duurzame ontwikkeling in de bouw en bij ruimtelijke ontwikkelingen is een belangrijke rol weggelegd voor opdrachtgevers. Wie betaalt bepaalt en een opdrachtgever kan eisen wat hij of zij wil zolang het maar binnen het wettelijke kader past en haalbaar en betaalbaar is. Aan het einde van dit bericht een verwijzing naar een aantal interessante publicaties.

Allereerst wie betaalt bepaalt. Ik zie dat heel letterlijk, wie is een architect of aannemer om het niet uit te voeren zoals de opdrachtgever het wil? Natuurlijk ieder z’n vak en een architect of aannemer ziet dingen die een klant niet ziet en zij moeten de ruimte krijgen voor eigen inbreng. Maar ik zie ook dat opdrachtgevers slordig zijn. Er is wel een mooi plan , een programma van eisen en er liggen eisen en wensen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Zorg dan wel dat architecten, adviseurs en aannemers ook van de duurzaamheidseisen op de hoogte zijn en dat deze door de hele bouwkolom gecommuniceerd worden. Controleer bij alle tussenproducten of aan de eisen is voldaan, stel kritische vragen als ambities niet gehaald worden, ga in discussie en regel zo nodig contra-expertise. Tot zover het eerste deel van goed opdrachtgeverschap. Lees verder

Welkom op slimmefinanciering.nl

´╗┐´╗┐Welkom op slimmefinanciering.nl. Deze site is een verzamelplaats voor informatie over de financiering van een duurzame ontwikkeling. Tot op heden missen wij zo’n plek op het internet. Wat ons betreft staat een slimme financiering ergens aan het einde van een proces waarin gewerkt wordt aan een duurzame ontwikkeling. In dat proces gaat het allereerst om samenwerken, het uitwisselen van belangen, het rekenen en tekenen, het onderhandelen en uiteindelijk het slimme financieren. Wij willen hier aan al deze aspecten aandacht besteden, maar wel altijd in relatie tot de financiering.

Informatie die wij ontwikkelen of tegenkomen posten we in de vorm van berichten op deze site. De nieuwste berichten staan hieronder en kunt U vinden in de linkerkolom. Oudere berichten vindt u in het archief. Heeft U interessante informatie, een eigen voorbeeld, een methode, een website, een artikel etc., stuur ons een bericht dan nemen we het hier op.

Wilt U iets gebruiken? Prima, maar vermeld wel de bron.