Toolbox Financieringsconstructies

Door een van de deelnemers aan ons symposium werd ik getipt over de toolbox financieringsconstructies, uitgegeven door Agentschapnl. Het is work in progress en moet de komende tijd verder ingevuld worden. Doel van deze publicatie: het bundelen, en ontsluiten van de creatieve wildgroei op het het gebied van financieringsconstructies. Dit leidt tot een overzicht van 49 constructies. Net als bij het overzicht van Nederland Boven Water ook hier weer een hele verzameling.

Bij nederland boven water ging het om verdienmogelijkheden, maar stonden er ook constructies tussen. Hier gaat het om constructies echter, ook verdienmogelijkheden staan er tussen. Misschien ben ik puriteins, maar volgens mij is het onderscheid wel belangrijk. Bij het een (de constructie) probeer je aan geld te komen voor de investering (en exploitatie en afdanking), bij het ander (de verdienmogelijkheid)  probeer je de investeringskosten zo laag mogelijk te krijgen. Hoewel de toolbox het allemaal constructies noemt wordt er wel een duidelijk onderscheid gemaakt en helpt het bij het structureren van alle constructies en verdienmogelijkheden. In de  gekozen structuur wordt onderscheid gemaakt in

  • Garantie   –   Subsidie   –   Fonds   –   Project-efficiency/maatwerk   –   enerzijds, en
  • Risicoverlagende constructies   –   prijsverlagende constructies   –   anderzijds

Daarnaast wordt nog onderscheid gemaakt in de deelnemende partijen (publiek, privaat en consument) en de vraag wie het geld verstrekt. Dit resulteert in een matrix waar alle constructies in geplaatst zijn.(Zie hieronder, klik voor vergroting).

Veel van de constructies die genoemd worden zijn inmiddels wel bekend. Toch heeft de toolbox een duidelijke toegevoegde waarde:

  • Veel constructies (met name de garanties, subsidies en fondsen) worden niet algemeen beschreven maar specifiek, bijvoorbeeld het innovatiekrediet, de starterslening, het woningfonds niet verkochte woningen. Met andere woorden, welke zijn er beschikbaar en waarvoor kan ik deze gebruiken.
  • Een korte beschrijving met sterke en zwakke punten.
  • Verwijzingen naar voorbeelden.

Toch ook wel puntjes van kritiek. De toolbox geeft geen introductie, geen algemene toelichting, geen tips bij het zoeken of gebruik, geen stappenplan dat helpt bij de keuze etc. Het is een overzicht en daar moet iedereen zels de weg maar mee vinden. Een overzicht dus, niet meer en zeker ook niet minder. Een tweede punt, sommige voorbeelden zijn zwak uitgewerkt. Dat is altijd een punt bij voorbeelden in dit soort publicaties, maar een vrijwel lege tabel is natuurlijk wel jammer. Het onderwerp evaluatie bij de voorbeelden is in heel veel gevallen niet ingevuld, jammer want dat is natuurlijk een belangrijk punt waar veel van te leren valt. Daar stel ik dan maar tegenover, deze publicatie is er wel, er worden voorbeelden genoemd en het kan gebruikt worden. Er wordt nog aan gewerkt dus hopelijk worden ook deze zaken de komende tijd aangescherpt.

Eindconclusie, het biedt voldoende informatie voor iedereen die met een financieringsprobleem zit, de rauwe opsomming is ook wel verfrissend. Voor ons staat er in ieder geval een aantal constructies bij die een goede aanvulling zijn op het overzicht dat we gemaakt hebben naar aanleiding van Nederland Boven Water. Daarbij gaat de interesse vooral uit naar de onderkant van de matrix (project-efficiëncy / Maatwerk) en de meer vernieuwende constructies, denk aan DBFMO en Crowd Funding. We komen er in de komende weken op terug en gaan ook kijken of ze in onze eigen structuur passen.

Stijn van Liefland